Karaincir Hakkında

Emecik Köyü / Sarı Liman / Karaincir
Muğla-Datça’ya bağlı bir köy olan Emecik, tarih ve sağlık açısından önemli bir yere sahiptir.

Tarih:

Yapılan kazılarda ele geçen zengin buluntular ile Apollon Kutsal Alanı’nın Datça Yarımadası arkeolojisi için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Arkeolojik verilerin ilk sonuçlarına göre Kutsal Alan’ın İ.Ö.4. Yüzyıl yapılaşma faaliyetlerine kadar Klasik Çağ boyunca terk edilmiş olması ilginçtir. Kazı sonuçları, özellikle alt terasta kazılarda ele geçen buluntular ile Emecik/Sarıliman Kutsal Alanı’nın İ.Ö.6. yüzyıl sonlarına kadar denizasırı bir öneme sahip olduğunu göstermiştir. Buluntular Mısır, Fenike, Etrüsk kökenli ithal malların geniş hinterlandı kadar Doğu Yunan üretimi olarak bilinen Kinidos malı olduğu kesinleşen kireç taşı ve pişmiş toprak figürler ile çanak- çömlek örneklerini zengin çeşitlilik ile sergilenmesi bakımından da dikkat çekicidir. Kutsal Alan’da ele geçen epigrafik veriler ve adak eşyası oldukları anlaşılan değerli arkeolojik eserlerin gösterdiği özellikler Arkaik Çağ Emecik Kutsal Alanı’nın Apollon ile ilişkilendirilmesi gerektiğini kanıtlamaktadır.

Sağlık:

Ayrıca 500 yıl öncesinde İspanyol korsanlar Datça’dan geçerken geminin içinde bulunan cüzzamlı hastaları Emecik sahiline bıraktğı ve ölüme terk edilen bu hastaların, bölgenin temiz havası ve suyu sayesinde iyileştiği bilinmektedir.

Eski Knidos’un izleri Datça’nın güneyinde, Emecik yolu üzerinde Sarı Liman çevresinde de görülebiliyor. Buradaki en önemli kalıntı Apollon Tapınağı, Tapınak çevresinde yürütülen kazılarda sonraki dönemlere ait başka tapınak ve kiliselerin de izleri ortaya çıkarılmış.

SANAL TUR